CONSUL

Predlagaj!

Svoj predlog o porabi participativnega dela proračuna si lahko oddal/-a od 23. novembra do 18. decembra.

 

Kakšen je proračun?

Participativnemu proračunu je namenjenih 500.000 € proračunskih sredstev občine za leti 2021 in 2022. Vrednost posameznega predloga je omejena na do 20.000 €.

Proracun
Predlog

Kakšen naj bo predlog?

Biti mora izvedljiv v prihajajočem proračunskem obdobju, skladen z zakonodajo in v pristojnosti občine. Vse predloge glede na te kriterije oceni posebna komisija, ki jo imenuje župan.

In če vse štima?

Če tvoj predlog ustreza kriterijem, se o njegovi izvedbi neposredno odločijo občanke in občani z glasovanjem v naslednji fazi participativnega proračuna.

Ilustracije sprite notranje glasuj

Glasuj!

Med 11. in 17. januarjem si lahko odločal/-a o porabi 500.000 € proračunskih sredstev Mestne občine Nova Gorica.

 

Kaj?

Med vsemi oddanimi predlogi si izbral tiste, za katere si najbolj želiš, da bi bili uresničeni.

Kaj
Kdo

Kdo?

Glasoval je lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica, ki je v letu 2020 dopolnil/-a vsaj 15 let.

Kdo

Kako?

Glasovanje je potekalo med 11. in 17. januarjem.

Kako

Spremljaj

Ko bo glasovanje o projektih zaključeno, bodo vsi izglasovani predlogi prešli v fazo implementacije.

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna občina. Vsi izglasovani projekti bodo vključeni v proračun Mestne občine Nova Gorica in izvedeni v letih 2021 in 2022. V tej fazi cikla participativnega proračuna bomo skrbeli za ažurno obveščanje o napredovanju projektov, postopek implementacije projektov pa bomo dokumentirali tudi z vizualnimi materiali.

Izglasovani predlogi (5)

 • Območje 1:

  Kromberk – Loke, Nova Gorica, Rožna Dolina in Solkan
 • Območje 2:

  Čepovan, Lokve – Lazna, Ravnica in Trnovo
 • Območje 3:

  Banjšice, Grgar, Grgarske Ravne – Bate in Lokovec
 • Območje 4:

  Branik, Dornberk, Gradišče in Prvačina
 • Območje 5:

  Osek – Vitovlje, Ozeljan – Šmihel in Šempas

Ohranjanje in obogatitev kulturnozgodovinskih...

17. 12. 2020  •  Območje 5

Imamo dve kultornozgodovinski zanamenitosti, ki iz leta v leto privabljata vedno več...
20000 €

Ureditev okolice doma krajanov Osek in...

17. 12. 2020  •  Območje 5

Pri novozgrajenem domu krajanov v Oseku je, da bo zaživel v svoji funkcionalnosti,...
20000 €

Obnova cestišča - zaselek Šempas - Vitovlje

15. 12. 2020  •  Območje 5

Obnova cestišča je po 40-ih letih nujno potrebna zaradi dotrajenosti, ker v vsem tem...
20000 €

Obnova podpornega kamnitega zidu v grajskem...

12. 12. 2020  •  Območje 5

Z ureditvijo kamnitega zidu, ki se ruši, gre za ohranjanje zgodovinske in kulturne...
20000 €

Umiritev prometa - Ozeljan (zaselek Otava)

05. 12. 2020  •  Območje 5

Cesta, ki vodi v center vasi Ozeljan skozi zaselek »Otava« je, ne glede na to da gre za...
9000 €

Neizbrani predlogi (9)

 • Območje 1:

  Kromberk – Loke, Nova Gorica, Rožna Dolina in Solkan
 • Območje 2:

  Čepovan, Lokve – Lazna, Ravnica in Trnovo
 • Območje 3:

  Banjšice, Grgar, Grgarske Ravne – Bate in Lokovec
 • Območje 4:

  Branik, Dornberk, Gradišče in Prvačina
 • Območje 5:

  Osek – Vitovlje, Ozeljan – Šmihel in Šempas

550 let cerkvice sv. Mihaela v Šmihelu

18. 12. 2020  •  Območje 5

Dogodek naj bi pripomogel k vrednotenju kulturnega spomenika in ozaveščanju kulturne...
11000 €

Obnova vodnjaka-pipe na trgu pred cerkvijo v...

17. 12. 2020  •  Območje 5

Vodnjak je zadnji obstoječi od javnega vodovoda v nekdanji občini Šempas (Schonepas) iz...
20000 €

Prehod za pešce avtobusna postaja Osek-Vitovlje

25. 11. 2020  •  Območje 5

Predlagam označitev prehoda za pešce pri avtobusnih postajah Osek- Vitovlje. To, da ga...

Javna razsvetljava v Oseku (od pokopališča...

09. 12. 2020  •  Območje 5

Spoštovani Na poti v Osek je nujno potrebno urediti javno razsverljavo.  Javna...
20000 €

Ureditev - dograditev peš poti v grajskem vrtu...

10. 12. 2020  •  Območje 5

V središču Ozeljana se srečujemo z vedno večjim problemom zagotavljanja parkirnih mest....

Prireditveni oder s streho v KS Osek-Vitovlje

17. 12. 2020  •  Območje 5

Predlagatelj Anej Peršič Glede na število prireditev v krajevni skupnosti...
20000 €

Sanacija in razširitev mostu

14. 12. 2020  •  Območje 5

Most je bil zgrajen leta 1962 in od takrat niso bila na mostu izvedena nobena...

Popravilo ceste v Šempasu (proti hišam št. 183...

18. 12. 2020  •  Območje 5

Predlagatelj Janko Škarabot (Sopredlagatelji: Marjan Škarabot, Cvetka Kren, Aleš Remec,...
18500 €

Pločnik od križišča v Lepenjah (kapelica) do...

25. 11. 2020  •  Območje 5

Pločnik je potreben zaradi varnosti predvsem otrok, ki hodijo v vrtec in šolo, pa tudi...