CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Izvedba predloga je vprašljiva s prostorskega vidika. Način izvajanja javne službe zbiranja odpadkov se usklajuje med upravo MONG in izvajalcem, družbo Komunala.

Postavitev zbirnega centra kosovnih odpadkov na ožjem območju mesta

ValterA  –  17. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Po ukinitvi začasnega zbirnega mesta kosovnih odpadkov, sej je stanje odlaganja odpadkovov na "ekoloških otokih" drastično poslabšalo. Občani (predvsem starejši) niso v stanju odvažati kosovne odpadke na zbirališče v Staro Goro. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Določitev lokacije na ožjem območju mesta za postavitev zbirališča za kosovne odpadke.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Določitev lokacije na ožjem območju mesta za postavitev zbirališča za kosovne odpadke.

Postavitev zbirališča kosovnih odpadkov 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Vprašati je potrebno oddelek za okolje in prostor

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021