CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Spominska soba Aleksandrinke na Gradišču nad Prvačino ter ureditev okolice

Anonimno oddan predlog  –  17. 12. 2020  –  Območje 4
Spominska soba Aleksandrinke Gradišče nad Prvačino
Spominska soba Aleksandrinke Gradišče nad Prvačino

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V vasi Gradišče nad Prvačino predlagam prenovo kletnih prostorov dvorane na hribu, kjer želimo skupaj z MONG postaviti spominsko sobo Aleksandrinke*.

*Množična emigracija ženske delovne sile z Goriške, ki so se kot dojilje in služkinje zaposlovale v Egiptu, se je začela v drugi polovici 19. stoletja, ko se je ob gradnji Sueškega prekopa in po njegovem odprtju leta 1869 povečalo število evropskih podjetnikov v Egiptu, naseljenih predvsem v Aleksandriji in Kairu. Kmečka in meščanska dekleta so se pri bogatih evropskih družinah zaposlovale kot kuharice, sobarice, varuške, dojilje, guvernante, šivilje ...

Vir.: www.aleksandrinke.si

 


 !"
#!$%
$&'"(&)*'
% +"+
$$
"""#
",---""

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kletni prostori merijo okrog 50m2. Predlagam prenovo po več fazah. Tokrat predlagam delno prenovo, in sicer:

  • Kletne prostore je potrebno očistiti (trenutno se v kleti nahaja veliko smeti, blata, zemlje itd.),
  • potrebno je kupiti dvoje oken in vhodna vrata,
  • potrebno je urediti elektriko,
  • urediti je potrebno dostop do kleti (zgraditi je potrebno zunanje stopnice v klet).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kontaktirati je potrebno vodstvo krajevne skupnosti Gradišče, da uredi čiščenje kleti, zamenjavo oken in vrat, poskrbi za izgradnjo zunanjih stopnic ter nabavi stole in mize za pred dvorano.

Krajevna skupnost pravi, da lahko veliko aktivnosti prevzame sama skupaj z vaščani.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

2321-Gradišče, parcela *90/2. Glej sliko.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Jesen 2021.

Vrednost projekta

20000 €