CONSUL

Ohranjanje in obogatitev kulturnozgodovinskih spomenikov Osek-Vitovlje

Vojko Ličen  –  17. 12. 2020  –  Območje 5
Vitovlje.jpg
Vitovlje.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Imamo dve kultornozgodovinski zanamenitosti, ki iz leta v leto privabljata vedno več obiskovalcev. Gre za okolico cerkve sv. Marije na Vitovljah in vojaško pokopališče iz prve sv. vojne na Polanah v Oseku. 

 • V okolici cerkve sv. Marije na Vitovljah želimo zagotoviti varnosti pohodnikov hkrati tudi izboljšati obveščenost o bližnjih znamenitostih.
 • Zaradi dotrajanosti ograje pri vojaškem pokopališču 1. sv. vojne na Polanah pri Oseku, predlagamo obnovo in zaščito pred nezaželenimi udori divjadi ter namestitev novih informacijskih tabel.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 • okolica cerkve sv. Marije na Vitovljah:
  • potrebno bi bilo namestiti zaščitno ograjo na razgledni ploščadi pod cerkvijo,
  • za obiskovalce bi ob ograji postavili klopce za počitek,
  • foto kotiček z informacijsko ploščo, na kateri bodo označeni pomembnejši kraji in vrhovi v bljižnji okolici
 • vojaško pokopališče 1. sv. vojne na Polanah v Oseku:
  • dotrajano ograjo je potrebno obnoviti
  • zamenjati dotrajane informacijske table
  • obnova kamnitih stopnic pri spomeniku

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za ureditev okolice cerkve na Vitovljah, bi bilo potrebno pridobiti soglasje lastnika Župnije Osek ter pridobitev ponudb za izdelavo in montažo zaščitne ograje, ponudbo za dobavo klopi in ponudbo za izdelavo informacijske plošče.

Za aktivnosti na pokopališču na Polanah bi bilo potrebno le pridobiti ponudbe za nabavo in montažo ustreznega zaščitnega materiala in ponudbo za izdelavo novih informacijskih tabel.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na dveh lokacijah, in sicer ob cerkvi sv. Marije na Vitovljah in na pokopališču iz 1. sv. vojne na Polanah v Oseku.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Spomladi ali poleti 2021.

Vrednost projekta

20000 €