CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Obnova nekdanjega zajetja pitne vode - Preserje

Dean Čebron  –  17. 12. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Obnova bivšega zajetja pitne vode za vas Preserje. Zajetje ima stalno vodo in je bilo zadnjič obnovljeno oziroma narejeno leta 1922 ki se dokazuje z letnico na zajetju. Trenutno je v slabem stanju in bi ga bilo potrebno obnoviti oziroma pozidati. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zajetje je služili kot vir pitne vode. V trenutnem studencu so še vedno ribe, kar dokazuje o ustrezni kvalitet vode. Mimo studenca poteka urejena peš pot iz smeri Branik proti sveti Katarini in zaselku vrh oziroma krožna pot nazaj v Branik. Osebno mislim da tako pomemben vir zajetja ni za zanemariti. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebna je zunanja obnova. Pozidava zajetja, ki bi ga dopolnili z mizo, klopmi in zasaditev lastnika, kjer bi služila kot atraktivna točka za sprehajalce in turiste. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na lokajimi z domačim imenom močila, Preserje 100 metrov oddaljenosti od domačije Čebron 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Predlagam da v letu 2021, da bi v letu 2022 zabeležili 100 letnico

Vrednost projekta

15000 €