CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Zasaditev jagodičevja v Novi Gorici

Skupaj zmoremo ŠENT  –  17. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Projekt vidimo kot priložnost, da se programi psihosocialne pomoči zasvojenim in brezdomnim posameznikom v občini Nova Gorica, nadgradijo v delovni proces in združijo s koristmi širše skupnosti. V programu bomo povezali številne akterje v skupni akciji zasaditve javnih površin z jagodičevjem, ki bodo dostopni vsem zainteresiranim v Novi Gorici, obenem pa bi se zasvojenim in brezdomnim posameznikom nudilo možnost, da s svojim delom konstruktivno preživljajo svoj dan in se vključujejo v širšo skupnost. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev rastlijaka in priprava obdelovalne površine za policijsko postajo, na Sedejevi ulici, zasaditev nekaterih parkov in javnih površin v mestu Nova Gorica, z jagodičevjem. Izpeljavo projekta bi v sodelovanju z mladimi in zainteresiranimi, prevzeli uporabniki in mentorji vključeni v programa društva ŠENT: DC za uporabnike prepovedanih drog in Zavetišča za brezdomce. Predlagani projekt bi povezal uporabnike obeh Šentovih programov in občane Nove Gorice v skupnem delu in skrbi za vzgojo in vzdrževanje rastlin. Obenem bi se občanom nudilo dostop do zdravih živil, saj si bodo lahko vzeli, kar bo v določenem letnem času na razpolago.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V dogovoru z Mestno obino Nova Gorica, bi le-ta nudila zemljišče za policijsko postajo, za namen vzgoje sadik in postavitve rastlinjaka, zelene površine v predelih mesta, kjer je možna posaditev, pa za sajenje in vzgojo rastlin, primernih za uživanje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Novi Gorici, za policijsko postajo, na Sedejevi ulici in drugih javnih površinah znotraj mesta Nova Gorica, kjer je možna zasaditev.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Začetni koraki v letu 2021, nadaljevalni v letu 2022...

Vrednost projekta

17000 €