CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Kontejnersko mesto Čepovan

Fizično oddan predlog  –  17. 12. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker imamo v centru Čepovana kontejnerje razmetane za bivšo trgovino in kazijo podobo centra vasi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Da se zgradi kontejnersko mesto tako, da kontejnerji ne bodo vidni in bojo lepo zloženi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Urediti podlago ter zgraditi zid ali ograjo, za katero bi bili skriti kontejnerji. Podlaga naj bo asfalt za lažje čiščenje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V okolici stavbe nekdanje trgovine.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leto 2021

Vrednost projekta

12000 €