CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost izvedbe predloga presega 20.000 EUR.

Prehod za pešce avtobusna postaja Osek-Vitovlje

Anonimno oddan predlog  –  25. 11. 2020  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagam označitev prehoda za pešce pri avtobusnih postajah Osek- Vitovlje. To, da ga sedaj ni, se mi zdi, da predstavlja veliko nevarnost za vse udeležence v prometu na tem mestu.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam vzpostavitev prehoda za pešce pri avtobusni postaji Osek- Vitovlje oziroma pri Gostilni pri Olgi. Dnevno tam prečkajo cesto vsi otroci, ki prihajajo z avtobusi iz šol v Novi Gorici ali Ajdovščini. To morajo storiti, čeprav ni prehoda. Mislim, da je to zelo nevarno in da strošek prehoda ni velik. Varnost naših otrok in tudi vseh ostalih udeležencev v prometu, ima vsekakor prednost pred vsem ostalim.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?