CONSUL

Ureditev okolice doma krajanov Osek in prireditveni prostor Vitovlje

Fizično oddan predlog  –  17. 12. 2020  –  Območje 5
Okolica_doma_Osek.jpg
Okolica_doma_Osek.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pri novozgrajenem domu krajanov v Oseku je, da bo zaživel v svoji funkcionalnosti, potrebno urediti in dokončati dodatna dela in okolico doma.

Prireditveni prostor Vitovlje je v izgradnji že 20 let, načrtuje se njegova ureditev, imeli smo že dve rešitvi (makete), dela niso realizirana in moramo projekt nadaljevati.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V okolico Doma krajanov je potrebno umestiti nekaj ključnih rešitev za potrebe organiziranja in izvajanja prireditev, srečanj krajanov in drugih dogodkov. Predlagam:

- da se nabavi pomožni leseni objekt (uta), za pripravo in delitev hrane,

- da se postavi pitnik z vodo na prostem,

- da se dopolni igrala na otroškem igrišču,

- da se postavi zunanje klopi za počitek in druge potrebe.

Prireditveni prostor v Vitovljah služi za organiziranje in izvajanje večjih prireditev na prostem, družabna srečanja in rekreacijo. Prireditve so kulturno zabavnega značaja, etnološko in vsebinsko vezane na kraj, in poznane širši javnosti. Za uspešno nadaljevanje teh dejavnosti predlagam:

- da se za promocijo kulturnih znamenitosti in dogodkov, doma in širše, nabavi mobilna hiška, s katero bi to promocijo izvajali,

- zaradi velikega števila obiskovalcev je nujno urediti prostor in sistem parkiranja,

- zaščititi prostor med prireditvenim prostorom in potokom, da se prepreči divja odlagališča smeti,

- postaviti mehanske zapornice za zaščito lastnine in prireditvenega prostora pred vandalizmom in uničevanjem površine z neprimerno vožnjo motornih vozil,

- estetsko ograditi in zaščititi kontejnerska mesta (burja),

- postavitev zunanjih klopi za druženje in počitek.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nabava materiala, artiklov in premičnin, ki so zajete v projektu, ocenjeno na vrednost 20.000 eur se izvede s pomočjo participativnega proračuna MONG 2020-2022. Vsa fizična in ostala potrebna dela, bomo krajani naredili s prostovoljnim delom.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se bo izvajal na območju KS Osek-Vitovlje, na lokaciji Doma krajanov v Oseku in večnamenskem prireditvenem prostoru v Vitovljah.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Predvidoma leto 2021

Vrednost projekta

20000 €