CONSUL

Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Umiritev in ureditev prometa v Obrtni coni Kromberk pod Sv. Trojico

Lilijana Brajlih  –  17. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog naslavlja prometno varnost:

- pešcev, vključno z otroci iz Vrtca Čriček, ki gredo na sprehod, staršev z vozički

- kolesarjev, 

- motornih vozil, ki so parkirana na vozišču

- tovornih vozil, ki niso za dostavo, in zaidejo v slepo ulico

- prebivalcev na hišnih številkah: 1, 3, 5, 7, 2

Prometni režim v tej Obrtni coni ni bil nikoli urejen. Ulica je slepa z izhodom v križišče pri hrastu. Ulica je prometna. Po ulici se sprehaja veliko peščev, predvsem otrok na poti v šolo in domov, pa tudi sprehajalcev. Stanje je med tednom nevarno za vsakega udeleženca v prometu na tem območju. Lastniki in najemniki prostorov nimajo urejenih parkirnih mest za zaposlene in stranke. Prodajalci avtomobilov puščajo vozila na voznem delu ceste tudi čez vikend. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

predlagam:

- umiritev prometa v obrtni coni in uvedba enosmernega krožnega prometa

- ureditev parkirnih mest v obrtni coni

- spoštovanje pločnikov kot površin za pešce in ne kot parkirnih mest

- ureditev/oznaka kolesarske poti

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Aktivnosti:

- nadzor na upoštevanjem prometnih pravil in kaznovanje vseh, ki parkirajo na pločniku, ki parkirajo pred ekološkim otokom...

- namestiti več ležečih ovir ("ležeči policaj"), da se umiri promet

- cestne oznake parkirnih mest za zaposlene in dnevne obiskovalce, ter prebivalce

- cestne oznake kolesarske poti

- več prometnih znakov z omejitvami hitrosti, več prometnih znako, da je ulica slepa, več prometnih znakov, da je dovoljena le dostava za tovorna vozila

- ureditev enosmernega prometa (krožni promet)

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Kromberk, Ulica Vinka Vodopivca - Obrtna cona pod cerkvijo Sv. Trojica in pokopališčem.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leto 2021.

Vrednost projekta

10000 €