CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Obnova vodnjaka-pipe na trgu pred cerkvijo v Šempasu

Emil Batič  –  17. 12. 2020  –  Območje 5
skica-predogled  predlagane obnove vaškega vodnjaka
skica-predogled predlagane obnove vaškega vodnjaka

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vodnjak je zadnji obstoječi od javnega vodovoda v nekdanji občini Šempas (Schonepas) iz časov Avstro-ogrske, zgrajenem na prelomu iz 19 v 20 stoletje. Javni vodovod je sestavljalo 35 takih vodnjakov s tekočo vodo.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo obnovitev vodnjaka in zidu na katerem sloni vodnjak, obnova tal okrog vodnjaka, postavitev klopi in informacijske table.

Po končani obnovi:
- ohranili bi še edini obstoječi vodnjak iz prej omenjenih časov
- pitna voda bi bila na voljo turistom, kolesarjem (mimo teče kolesarska pot) in pohodnikom
- na vaškem trgu, ki je bil nekoč center Šempasa prirejamo dogodke v okviru oživitve starih vaških    trgov-jeder in pitna voda bi bila na voljo obiskovalcem
- trg bi pridobil na vrednosti in izgledu, to bi bil začetek obnove starega trga in srednjeveškega       vaškega jedra Šempas

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je izvesti:

1. sanacijo ometa vodnjaka, pozidavo in popravilo korita
2. ureditev vodovodnega priključka in odtoka
3. sanacijo cerkvenega zidu na katerm sloni vodnjak
4. tlakovanje okolice vodnjaka s kamnitimi skrlami in mačjimi glavami
5. montažo pipe z avtomatskim zapiranjem
6. izdelavo in montažo informacijske table
7. postavitev dveh klopi
8. postavitev smetnjaka
9. posaditev oljke

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projek bi se izvedel na trgu pri vaški cerkvi, parcela št. 5316/2  ko Šempas.

Slikovno predstavljeno v priponki.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Zaradi ohranitve propadajočega vodnjaka in zidu bi morali projekt izvesti v najkrajšem možnem času.

Idejni predlagatelji: Emil Batič v sodelovanju z Zavodom za sodobno umetnost BridA ter KS Šempas

Vrednost projekta

20000 €