CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Obnova garderobnih prostorov v Sokolskem domu v Prvačini

Denis Colja  –  16. 12. 2020  –  Območje 4
Sokolski dom
Sokolski dom

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pred dobrim letom smo v prostorih Sokolskega doma v Prvačini s pomočjo participativnega proračuna začeli s celovito prenovo garderobnih prostorov. Namen sanacije objekta je bil zagotoviti kvalitetnejše izvajanje kulturnih, športnih in drugih dejavnosti, ki se odvijajo v objektu, ureditev spominske sobe in multimedijskega centra Prosvetnega društva France Bevk Prvačina.

Sanacija je bila zaradi dotrajanosti objekta in gradbenih anomalij veliko bolj zahtevna in obširna od predvidene. Največ težav nam je povzročilo prodiranje vlage skozi zidove in temelje. Odstopanje ometa in propadanje nosilnih zidov, posledično tudi že trdnost objekta so zahtevale strokovni pristop rešitve in večji finančni zalogaj. To pa je seveda pomenilo tudi določen odmik od začrtanega investicijskega plana. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Trenutno je objekt v četrti gradbeni fazi. Za dokončanje del je po projektu predvideno še:

-Izgradnja vetrolova in klančine za invalide z invalidskim vozičkom, ki bo omogočal neoviran dostop in uporabo objekta.

-Sanacija zunanjega zidu in s tem preprečitev vdora meteorne vode in neposredno s tem kapilarne vlage v sanirane prostore.

-Elektroinštalacija šibkega toka. Nakup in vgradnja avdio/video tehnike za  opremo multimedijskega prostora. Oprema prostorov z pisarniškim pohištvom, sanitarij z kopalniško galanterijo in celotnega objekta z ustreznimi lučmi.

-Nakup in vgradnja razstavnih vitrin za ureditev spominske sobe, kjer bodo razstavljeni in shranjeni stari inštrumenti, notno gradivo, uniforme in drugi predmeti, ki so vsebinsko vezani na več stoletno tradicijo pihalnega orkestra Prvačka pleh muzika, nekdanji mepz Prvačina in Prvačke mažorete.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Najprej sanacija vlage zunanjega zidu. Vemo, da so temelji neizolirani, da material razpada, kar lahko privede do zmanjšanja stabilnosti objekta. Zato je nujno potrebno najprej rezanje betona, injektiranje s cementno maso, drenaža za odvajanje vode stran od objekta, hidroizolacija itd...

Po projektu in pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi, je potrebno zgraditi klančino za invalide z invalidskim vozičkom in obenem še vetrolov.

Po sanaciji navedenih gradbenih del, ostane še nakup in montaža razstavnih vitrin, pisarniškega pohištva in ostale že omenjene opreme za multimedijski prostor.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V spodnjih prostorih Sokolskega doma v Prvačini, označenem na zemljevidu, ki je v lasti KS Prvačina.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021

Vrednost projekta

20000 €