CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Urejanje Ulice bratov Hvalič

Sonja Maras Gruntar  –  16. 12. 2020  –  Območje 1
parcela za parkovno ureditev
parcela za parkovno ureditev

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog za izboljšanje kvalitete bivanja vseh generacij v primestni soseski.

Preglednost nad hišnimi številkami, lažji dostop do stanovalcev.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

1. Namestitev usmerjevalnih tabel s hišnimi številkami ( za 11 uličnih krakov, 6 desno in 5 levo od glavne prometne smeri).

2. Ureditev 2 parkovih površin, in sicer

a) na vogalu Ulice Vinka Vodopivca in Ulice bratov Hvalič (odstranitev obstoječih topolov, nadomestitev z drugim drevjem, 2 parkovni klopci);

b) na občinski zelenici sredi glavne prometne smeri (desno) namestitev 2 parkovnih klopc in otroškega igrala

 

 

 

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Skladno z zazidalnim načrtom iz leta 1979.

Strokovni ogled terena, upoštevaje pobude stanovalcev.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021

Vrednost projekta

6000 €