CONSUL

Preplastitev igrišča pri OŠ Čepovan

Fizično oddan predlog  –  16. 12. 2020  –  Območje 2
Igrisce_Cepovan.jpg
Igrisce_Cepovan.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagatelj Nejc Kofol

Igrišče je dotrajano, asfalt razpokan iz njega že rase trava.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Preplastitev igrišča z novo primerno maso.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Poreskati je potrebno staro podlago. Namestiti je potrebno novo ustrezno podlago.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na parceli št. 142/1 k.o. Čepovan, katere upravljalec je MONG.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021

Vrednost projekta

20000 €