CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog se že izvaja oz. je finansiran s strani MONG.

Zamenjava salonitnih-azbestnih kritin

cevapi.onurb@gmail.com  –  25. 11. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Varovanje zdravja prebivalcev

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Sprejem ustreznega  občinskega odloka in finančno pomoč pri zamenjavi obstoječih salonitno azbestnih kritin, ki so še vedno na večini garažnih objektov med stanovanjskimi bloki na Kidričevi, Delpinovi, Rutarjevi, Prešernimi ....

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Obveščanje lastnikov, rok za izvedbo in subvencije občine.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Mesto Nova Gorica - blokovsko naselje starejšega letnika

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej


Login To Comment
 • Avatar admin
  Admin #2  •  26.11.2020 12:41:49

  Spoštovani,
  Skladno z občinskim odlokom s področja ravnanja z odpadki Mestna občina Nova Gorica fizičnim osebam že subvencionira odvoz in odlaganje odpadkov, ki vsebujejo azbest. Oddajo azbestnih odpadkov in njihovo količino potrdi uporabnik in krajevna skupnost, na območju katere se ti odpadki nahajajo.
  Uporabniki – fizične osebe se lahko v zvezi z oddajo teh odpadkov obrnejo na izvajalca gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, Komunala Nova Gorica d.d., kjer bodo dobili vsa nadaljnja navodila:
  05 33 55 331 ali odvoz-odpadkov@komunala-ng.si

  Ni odgovorov
  Ni mejnikov