CONSUL

Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Ureditev mestnega parka Borov gozdiček za dogodke

Anonimno oddan predlog  –  16. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Borov gozdiček ima tudi kot prizorišče dogodkov in festivalov velik potencial.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Električni priključki, vodovodni priključki in sanitarije za potrebe organizacije dogodkov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Namestitev 2-3 elektro omarice na različnih lokacijah, 1 vodovodni priključek v jašku in 1 kompleks sanitarij, lahko v okviru že načrtovane letne okrepčevalnice.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Mestni park Borov gozdiček v Novi Gorici

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Spomladi 2021 je še čas pred ponovnim razcvetom prireditvene dejabnosti.