CONSUL

Obnova cestišča - zaselek Šempas - Vitovlje

Branka Rijavec  –  15. 12. 2020  –  Območje 5
Obnova_cestisca_Sepmas-Vitovlje.jpg
Obnova_cestisca_Sepmas-Vitovlje.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Obnova cestišča je po 40-ih letih nujno potrebna zaradi dotrajenosti, ker v vsem tem času ni bila vzdrževana. Nujna vzdrževalna dela smo zaradi varnosti in prevoznosti opravljali stanovalci sami. Na cestišču so vidne trajne poškodbe, zaradi novo zgrajenih hiš v zadnjih letih pa je cesta tudi veliko bolj prometna.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo sanacijo ceste z asfaltacijo, postavitvijo robnikov, urejenim odvodnjavanjem ter javno razsvetljavo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je odstraniti dotrajano plast starega asfalta, na novo utrditi, postaviti robnike, urediti za javno razsvetljavo ter asfaltirati cestišče.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

delno (do zadnje hiše) cestišče - cesta parcela ko Šempas 5322/1 in 2163/13, 

Cesta je dovoz do devetih hiš, 4 so v KS Osek Vitovlje (Vitovlje 71a, 71b, 71c in hiša v gradnji) in 5 hiš v KS Šempas (3a, 3b, 3c, 3d in 3f)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Popravilo je nujno, zato naj bi se projekt izvedel v najkrajšem možnem času.

Vrednost projekta

20000 €