CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Izvedba predloga ni v skladu s trenutnimi prostorskimi akti. Uporabo vodotoka predpisuje republiški organ. Predvidena lokacija je v območju, ki ga upravlja koncesionar za energetsko izrabo reke Soče, družba SENG.

Soča Surf Park

Andrej Seljak  –  15. 12. 2020  –  Območje 1
Surfanje na reki
Surfanje na reki

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Svetujem, da opis odprete v prilozenem PDF formatu, ker vsebuje tudi slike.

Solkanski jez z njegovo pisano okolico in mostovi postaja pravo adrenalinsko središče.
Kajaški center in kajak proga, Soča fun park, brv čez reko, kolesarske poti, izhodišče za pohod na Sabotin in Sveto goro, in še bi lahko našteval. Zahodna stran jeza, pod prelivom, pa še ni izkoriščena. V Jadranskem morju smiselnih pogojev za surfanje na valovih praktično ni.  


V Evropi, pa tudi drugod, postaja rečno surfanje na stoječem valu (slika 1) alternativna oblika rekreacije, ki je lažje dosegljiva.  Vredno je omeniti, da je to precej novo področje in trenutno v naši ožji bližini (300km) pravzaprav  ni še podobnega poligona (slika 2).   Za primer lahko navedem surf poligon, ki se nahaja v centru Minhna, Nemčija(slika 1), in deluje na deroči reki. Obstajajo pa tudi umetni poligoni na črpalke (slika 3).  

 


Več informacij, slik in opisov:
https://en.wikipedia.org/wiki/River_surfing

http://riverbreak.com/worldwide-river-surf-map/

https://www.google.com/search?q=river+surf&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwis0cD2lcPtAhWMsKQKHT7KBsoQ_AUoAXoECBEQAw&biw=1877&bih=952

https://www.youtube.com/watch?v=Pz2bdm2imcY

Tudi račke se znajo zabavati:
https://www.youtube.com/watch?v=YLj1j9sEQ9w&authuser=0

 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se z omejenimi sredstvi postavi poskusni poligon pod urezom v jezu, kjer voda vedno teče, da ohranja biološki minimum zahodnega brega Soče (glej slike 4-7). Pretok je tudi ob nizkem vodostaju najverjetneje zadosten, a vodostaj se večkrat dnevno spremeni in tudi naraste, tako da nekaj ur dnevno so zelo dobri pogoji zagotovljeni.  To je pravzaprav mnogo boljše, kot čakanje na ustrezno vreme na morju. Ustrezen val se lahko doseže z padcem 1m in stolpcem vode 20cm, kar je dosegljivo tudi z malim  pretokom.

Ob previsokem vodostaju bi se val kakorkoli potopil pod gladino in ne bi bil več uporaben. Mislim, da je ta varnostni vidik potrebno in mogoče vgraditi. Vsekakor pa, ko voda teče čez celotno dolžino jezu je to dovolj jasno opozorilo za umik.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Predlagam, da se pridobijo mnenja za uporabo terena in vode, izdela načrt in naredi manjši poligon (2 do 3m širok). Sam jez ostane nedotaknjen, na izlivu iz urezanega kanala je potrebno namestiti malo klančino, da ustvari val, pregleda dno, ter eventualno umakne ali zravna skale.

Če se stvar izkaže, je možnosti za nadgradnjo zares veliko, seveda premišljeno. V principu, bi lahko val deloval po celotni dolžini jezu. To bi bil danes unikum v Evropi. Hkrati pa se voda zliva v  naravni »bazen«, ki omogočata varen izstop na obrežju. Če bi pregrado malo dvignili, na fotografiji je označena z oranžno barvo (slika 8), bi postal tudi globlji.  Ob nizkem vodostaju pa bazen ostane  uporaben za rekreativne plavalce po celotni dolžini.  

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 

Na urezu v Solkanskem jezu, tik ob Soča fun parkom.  Lokacija je fotografirana.
Območje  ne spada pod Natura 2000, zato so posegi načeloma možni. Gre pa za že tako ali tako degradirano območje, ki bi moralo biti bolje izkoriščeno glede na naravne danosti in ostalo infrastrukturo, ki je že prisotna.

Projekt ima turistični potencial na zelo obiskani lokaciji. Obstaja pa tudi možnost, da se kdo opogumi in prične proizvodnjo specializiranih desk za to dejavnost,  tako kot je g. Anton Prijon pričel z kajaki.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Poletje 2021, ko je vodostaj dovolj nizek in je tisti del praktično na kopnem.  
Do takrat potrebujemo načrte kaj bi radi naredili in sredstva.

 

Dokumenti