CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Preplastitev dela ceste LC284111 iz Zagorja proti Ravnici

Fizično oddan predlog  –  15. 12. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagatelj Marko Humar

Dotrajana in poškodovana asfaltna prevleka.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Preplastitev dela ceste. Izboljšava infrastrukture in obnova prekopanega dela ob postavitvi novega vodovoda.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Preplastitev z asfaltno prevleko.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Smer Zagorje-Ravnica

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leto 2021

Vrednost projekta

20000 €