CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Označitev javnih površin med kmetijskimi

Fizično oddan predlog  –  15. 12. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagatelj Primož Zgonik

Zato, ker krajani tavajo vsepovsod, ker pasji iztrebki ležijo po kmetijskih površinah in moraš paziti kam stopiš.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Da se označijo javne površine, dodajo točke s smetnjaki in vrečkami za pasje iztrebke, dodajo klopi za počitek. Ljudje naj se zavedajo, da kulturno krajino vzdržujejo tisti, ki skrbijo za svoja zemljišča.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Čisto enostavno. Označiti točke in dodati navedeno, označiti javno površino. Morda narediti info table.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Po celi KS Branik, največ sprehajalcev je po dolini.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Do junija 2021

Vrednost projekta

10000 €