CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predpisi ne omogočajo razlastitve za potrebe pridobivanja otroških igrišč. Uprava MONG je bila že pripravila celotno dokumentacijo za odkup zemljišča, a do soglasja vseh solastnikov kasneje ni prišlo.

Otroško igrišče Vetrišče

Fizično oddan predlog  –  15. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagatelj Aldo Vuga

Pred 50 leti je "Skupnost graditeljev komunalnih naprav" zgradila otroško igrišče. Takrat je bilo okrog 50 članov oziroma solastnikov. Igrišče je MONG stalno vzdrževala.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Pred 2 letoma občina ni hotela več opravljati vzdrževanja (košnja, obrezovanje, i.p.). Ker se število lastnikov stalno menja (trenutno okrog 90) je usoda igrišča dolgoročno prepuščena propadu in zaraslosti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Igrišče lahko reši le MONG tako, da razlastnini vse lastnike in ga prenese v svojo last, sicer bo tam nastala "džungla" in bodo tam otroci edini v mestu ostali brez igrišča.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt razlastitve in spremembe lastništva se nanaša na otroško igrišče na razcepu Lemutove ulice in Vetrišča. Parcela št. 343/29 k.o. 2304 Nova Gorica.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leta 2021