CONSUL

Ureditev multimedijskega prostora - Solkanska mizarska obrt

Fizično oddan predlog  –  15. 12. 2020  –  Območje 1
Mizarska_delavnica_multimedija.jpg
Mizarska_delavnica_multimedija.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagatelj Jožef Markič

V prostorih, kjer je urejena zbirka, Delavnica solkanskega mizarja, pripravljamo prostor za multimedijsko prikazovanje solkanske mizarske obrti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Nabava projektorskih naprav.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ureditev prostora za prikazovanje programov o solkanski mizarski dejavnosti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V hiši - last KS Solkan, Soška 31, Solkan

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Po pridobitvi finančnih sredstev

Vrednost projekta

20000 €


Login To Comment
Ni mejnikov