CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Označitev dreves v parku Lenassi pri vrtcu Julke Pavletič (Solkan)

Saša Rozman  –  14. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Mlajše generacije, ki park uporabljajo ne vejo, da je bila nasaditev dreves v tem parku raznolika. Niti ne posajena z avtohtonimi drevesi in grmičevjem, ki so značilni za to področje. Označitev dreves s poreklom izvora, bi bila primerna za vse obiskovalce in uporabnike tega parka.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam označitev dreves in grmičevja, s primernimi oznakami. V centralnem delu parka, bi pa lahklo namestili pano/tablo s tlorisom parka in z oznakami/imeni dreves.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Poizvedba, nabor informacij odrevesih in njihovih značilnostih. Določitev oznak dreves in izbira pregledne table parka.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Park Solkan.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2021

Vrednost projekta

3000 €


Login To Comment
Ni mejnikov