CONSUL

Postavitev kažipot tabel hišnih številk - naselje Gmajna (Zalošče)

Danjel Cotič  –  14. 12. 2020  –  Območje 4
Kazipoti_Zalosce.jpg
Kazipoti_Zalosce.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V novem delu naselja zalošče so hišne številke razdeljene tako, da ni moč hitro ugotoviti smeri in lokacije v primeru urgentih razmer.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev kažipot - table s hišnimi številkami. Na ta način zagotovimo, da v primeru urgenc reševalci hitro vedo kam so namenjeni.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pregled, popis problema, zagon naročila izdelave tabel in postavitev na pregledna mesta.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V novem delu naselja Zalošče.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Ocenjujemo, da je zadeva izvedljiva v roku meseca dni. Smisleno je čimprej, saj nikdar ne vemo, kdaj lahko pride do urgenc. Vsekakor pa v letu 2021.

Vrednost projekta

2500 €