CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Nadgradnja javne razsvetljave v novem delu naselja Gmajna (Zalošče)

Danjel Cotič  –  14. 12. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V novem delu naselja Zalošče so postavljene le tri javne luči na relaciji 355 m. Jasvna razsvetljava mora biti napravljena skladno s smernicami evropske unije (ekologija in varnost). Trenutna javna razsvetljava ni skladna s smernicami EU. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlgamo strokovem pregled in posledično postavitev dodatnih drogov ter led luči.

V naselju, kjer se nahaja več dejavnosti (storitve, gostinjstvo) je javna razsvetljava nujno potrebna.

Bistvo predloga pa je izboljšanje varnosti krajanov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Javna razsvetljava se ureja z načrtom vzdrževanja javne razsvetljave, ki mora vsebovati predvidena redna vzdrževalna dela, planirane obnove, novogradnje in oceno nepredvidenih nujnih posegov. Načrt vzdrževanja izdela izvajalec javne službe v šestih mesecih po začetku izvajanja koncesije za vsako leto posebej, za čas trajanja koncesije. Koncesionar lahko prične izvajati dela, predvidena v načrtu urejanja javne razsvetljave, le v soglasju z oddelkom pristojnim za komunalne zadeve.
Potreben je le pregled, ocena, načrt in izvedba.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V novem delu naselja Zalošče. Vzdolž parcel parc.št. 7715/4, 7713/5, 771/4, 707/2, 706/2, 721/8 in 692/3, vse v k.o. Dornberk in vse v lasti MONG.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021. Gre za relativno lahek projekt, kateri je lahko zaključen sorazmeroma hitro - mesec dni.

Vrednost projekta

10000 €