CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost izvedbe predloga presega 20.000 EUR.

Priklop na javno čistilno napravo Prvačina

Dejan Gregorič  –  24. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ta predlog predlagam zato, ker je določeno število hiš ostalo brez priklopa na javno čistilno napravo, čeprav je ta v obratovanju in zelo blizu hiš. Tri novogradnje so, ki so primorane v nabavo osebne male komunalne čistilne naprave in s tem nepotrebnim velikim stroškom. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Bistvo mojega predloga je priklop manjkajočih hiš na javno čistilno napravo. Nekaj hiš je v izdelavi in bi se s tem izognili nepotrebnim nakupom osebnih malih komunalnih čistilnih naprav, ki pomenijo velik denarni zalogaj za občane. Vsi bi pa uporabljali obstoječo čistilno napravo, ki je v Prvačini v uporabi že kar nekaj let. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se izvedel z izkopom ob cesti ali v cesto in vanjo postavitev ustreznih komunalnih cevi za čistilno napravo ter potem na novo asfaliranje ceste. Potreben izkop cca 200 m za priklop vseh manjkajočih hiš. Vsaka hiša oz novogradnja bi se priklopila tako na javno čistilno napravo. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal v Prvačini, konkretno od hišne številke 1 do 10. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej oz ob zagotovitvi sredstev.