CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev tlaka ekološkega otoka - naselje Gmajna (Zalošče)

Danjel Cotič  –  14. 12. 2020  –  Območje 4
Ekološki otok
Ekološki otok

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ekološki otok v novem delu naselja Zalošče ima napačno narejen tlak. Meterone vode se zaradi napačno izvedenega tlaka zadržujejo v njem. V poletnem času, po dežju, ljudje zaradi tega smeti odlagajo pred ekološkim otokom. V zimskem času pa to pomeni direktno nevarnost za krajane, saj zaradi zmrzali se vzdolž sredine omenjenega pojavi poledica. Imamo že dva primera padcev. Zadeva je potrebna urgentne obravnave.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo popravek-sanacijo tlaka tako, da bodo meteorne vode odtekale izven ekološkega otoka. Na tak način se voda ne bo zadrževala in s tem preprečimo nezgode ter uredimo-omogočimo odlaganje smeti v temu namenjene zabojnike.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

S profesionalno izvedbo tlaka-estriha bi bilo potrebno urediti padce tako, da bi meterone vode odtekale stran od ekološkega otoka.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ekološki otok se nahaja na parceli parc.št.: 707/1 k.o. Dornberk, katera je v lasti MONG.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej, saj gre za varnost krajanov. Vsekakor pa v začetku  leta 2021.

Vrednost projekta

4000 €