CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost izvedbe predloga presega 20.000 EUR.

Sanacija in razširitev mostu

Anonimno oddan predlog  –  14. 12. 2020  –  Območje 5
MOST2.jpg
MOST2.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Most je bil zgrajen leta 1962 in od takrat niso bila na mostu izvedena nobena sanacijska ali vzdrževalna dela, kar je vidno tako na betonski konstrukciji, kot tudi na varovalni ograji. Cestna povezava, ki poteka preko tega mostu je ena glavnih povezav(če izključimo glavno cesto) od vasi Šmihel proti vasem Ozeljan, Šempas, Vitovlje, Osek,...Zaradi vse gostejšega prometa, ki se kaže predvsem kada je povečan promet pri semaforiziranem križišču pri (treh hišah) in ko se tam zgodijo prometne nesreče, ter obremenitev zaradi težkih tovornih vozil (npr.tovornjaki komunalnega podjetja, vovovodov,...), ki po tej cesti opravljajo vsakodnevne delavne naloge, bi bila potreba po sanaciji nujna.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlog se nanaša na sanacijo in razširitev mostu, predvsem zaradi večje varnosti. Potrebno je sanirati temelje, vozno površino mostu, kot tudi varnostno ograjo, ter utrditi strugo pod mostom, saj ob večji vodi ta izpodjeda temelje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odstranitev vozne površine ter temeljev starega mostu, utrditev struge pod mostom, opažanje novih temeljev, postavitev montažnih betonskih plošč za mostove, asvaltiranje, izdelava varnostne ograje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Cesta Šmihel-Ozeljan, parcelna št.:5477, k.o. Šmihel

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leto 2021