CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Obnova igral in ureditev parka v Prvačini

Lucijan Saksida  –  14. 12. 2020  –  Območje 4
Park_Prvačina.jpg
Park_Prvačina.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Igrala v parku v Prvačini so mesto druženja najmanjših in njihovih staršev. Zelo so priljubljena pri otrocih, vendar je zob časa načel igrala in varnostno podlago pod igrali. Živa meja okrog parka je tudi potrebna nove zasaditve, saj obstoječa počasi odmira. Ta živa meja je hkrati varnost, da otroci ne stečejo na cesto.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Potrebno bi bilo:

  • Zamenjati in obnoviti igrala ter dodati še nekaj igal.
  • Zamenjati dotrajano varnostno podlago pod igrali.
  • Zasaditev nove žive meje okrog parka.
  • Postaviti fontano s pipo.
  • Dokupiti mizo in klopi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt je razdeljen v dve fazi. Prvi del je ureditev in obnova igral ter varnostne podlage. Drugi del je zasaditev žive meje okrog parka. Za oba dela projekta bo potreben ločen javni razpis, izvedba projekta ni nujno istočasna. Namestitev javne pipe zahteva določeno aktivnost in vključitev KS Prvačina v projekt.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V parku Prvačina na parceli 1104/3 KO Prvačina v lasti MONG Nova Gorica.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V prvi polovici leta 2021.

Vrednost projekta

20000 €