CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev športnega igrišča v Prvačini

DANIEL FILIPUTTI  –  14. 12. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Turistično društvo Prvačina in Krajevna skupnost Prvačina predlagata ureditev obstoječega športnega (nogometnega in odbojkarskega) igrišča. Predlog podajamo zato, ker se v vas letno priseljuje vedno več mladih družin z otroci, ki bi potrebovali vsaj eno varno in zato namenjeno površino. Igrišče je zaradi ugodne lokacije (umaknjeno proč od prometa) primerno za to. Igrišče se uporablja tudi za različne športne dogodke (beachvolley turnirji), predvsem pa služi kot prireditveni prostor dogodka Praznik Breskev. Gre za največji in izjemno priljubljen ter uspešen posamični praznik v MONG, saj vsako leto privabi več kot 6.000 obiskovalcev iz celotne države. Na takih dogodkih je zelo pomemben prvi vtis obiskovalca, ko pride na prireditveni prostor, trenutno pa ta prostor tega ne ponuja.

Obstoječe igrišče je izredno dotrajano in nujno potrebno obnove. Nogometno igrišče ima razpokan asfalt in je zato nevaren za uporabo zaradi nevarnosti poškodb. Zaščitne mreže okrog igrišča so dotrajane in uničene. Prav tako bi bilo potrebno obnoviti tudi koše ter gole, ki so bili prestavljeni iz starega igrišča v centru vasi, kjer sedaj stoji blok (cca. 20 let). Na odbojkarskem igrišču na mivki primanjkuje mivke, saj ga v vetrovnem vremenu razpihuje in odnaša burja. Potrebno bi bilo nabaviti novo mivko, kot tudi zaščitno ponjavo za pokrivanje čez zimo, ko se igrišče ne uporablja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se izvede celostna obnova igrišča oziroma športnega parka, kjer bi:

- preplastili asfaltno površino nogomatnega igrišča in s tem povišali varnost uporabe (odprava lukenj)

- zamenjali dotrajane gole in koše na nogometnem igrišču in s tem preprečili nevarnost poškodb, saj so goli kovinski in zarjaveli

- dokupili mivko za odbojkarsko igrišče in s tem povečali varnost igrišča

- postavili koše za smeti na in okoli igrišč, za ohranjanje reda in čistoče

- postavili klopi na in okoli igrišča za obiskovalce

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Turistično društvo Prvačina in Krajevna skupnost Prvačina sta medsebojno že večkrat usklajevali načrt glede ureditve igrišča, narejenih je bilo tudi nekaj predračunov, ki pa glede na zgornji načrt bistveno presegajo finančne zmožnosti. Do sedaj so bila prostovoljno izvedena vsakoletna čiščenja in nujna vzdrževalna dela, s strani vaščanov, ki jim za objekt ni vseeno, vendar to ne odpravi nujno potrebne sanacije.

Z dodeljenimi sredstvi bi nemudoma stopili v kontakt z morebitnimi izvajalci in dobavitevlji materiala, saj so okvirni predračuni že izdelani in zadeva bi se lahko hitro izpeljala, tako, da bi bilo igrišče pripravljeno na uporabo do poletja 2021.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na obstoječem športnem igrišču v Prvačini označenem na zemljevidu. Projekt sanacije bi se izvajal na parceli 1100/18 k.o. Prvačina, ki je v lasti MO Nova Gorica.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021.

Vrednost projekta

20000 €