CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Vodovodna pot Kromberk

Anonimno oddan predlog  –  14. 12. 2020  –  Območje 1
Vodovodna_pot.jpg
Vodovodna_pot.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vodovodna pot, ki se ga iz Gorice (Erjavčeva ulica) pa do gradu Kromberk, je na določenih delih povsem v temi in brez smetnjakov. Pot, ki je izredno pogosto uporabljena tudi v zgodnjih in večernih urah (pešči, kolesarji, mopedi, sprehajalci s psi) je povsem brez razsvetljave, isto velja za križišče pod Komunalo skupaj s parkingom zaposlenih Komunale. Pomanjkanje je tudi na področju smetnjakov ter označevalnih tabel. Projekt se lahko porazdeli tudi na 3 dele/predloge:

1. urejanje razsveljtave

2. dodajanje smetnjakov

3. označevalne table od Qlandie do gradu Kromberk po Vodovodni poti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Od Qlandie, mimo Komunale do Poberajevih v Kromberku postaviti javno razsvetljavo, urediti križišče pod Komunalo ter postaviti smetnjake. Pot je postala eno samo smetišče. Vzporedno postaviti označevalne table za pot go gradu Kromberk. Omenjena sprehajalna pot bi lahko postala del turistične ponudbe MONG, saj tako bi povezali tudi turistični utrip Kromberka, ki ga trenugno ni. Z označevalnimi tablami bi lahko širše umestili samo območje ter popestrili sprehajalne poti tudi do gradu. Kasneje pa širili turistično ponudo od grofovskih štal pa vse do Ozeljana po starih poteh.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev javne razsvetljave, smetnjakov ter označevalnih tabel.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Qlandia, pod Komunalo do tehničnih pregledov, mimo Železnine, do Poberajevih, od Poberaja navzgor do vodohrama Kromberk proti blokom Med trtami. Kasneje urejanje tudi ceste Med trtami do cerkve Kromberk.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

1 leto

Vrednost projekta

20000 €