CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Križišče Prvomajska ulica, Erjavčeva ulica, Rafut

Anonimno oddan predlog  –  14. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Težava je ureditev prometa. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlog je namestitev rumene puščice na semafor na stičišču Erjavčevi ulice, Prvomajske ulice in ceste ki pelje čez Rafut. 

Problem je ko zjutraj 7.45 ko ni korone, gre voznik iz Prvomajske ulice in želi zaviti na Erjavčevo ulico je to problem. Vozniki ki prihajajo iz Rafuta grejo na semaforju v rdečo luč in voznik, ki prihaja iz Prvomajske ulice čaka. Potrebovali bi rumeno puščico, ki skrajša voznikom iz Rafuta pot in da prednost voznikom, ki zavivajo iz Prvomajske na Erjavčevo ulico.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Namestitev rumene prednostne puščice na semafor. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Križišče Erjavčeva ulica, Prvomajska ulica, Šantlova ulica. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Takoj

Vrednost projekta

5000 €