CONSUL

Zamenjava strehe na bivši trgovini v Sr. Lokovcu

Anonimno oddan predlog  –  13. 12. 2020  –  Območje 3
Lokovec_delo.jpg
Lokovec_delo.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Streha na objektu je azbestna in močno dotrajana. Stavba kot sama pa močno kazi izgled samega vaškega jedra.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam sanacijo celotnega ostrešja, saj je to pogog za nadaljno obnovo stavbe, ki je predvidena.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrbno je nabaviti kritino in ostrešje in dobiti izvajalca

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Srednji Lokovec, v neposredni bližini cerkve

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej

Vrednost projekta

20000 €