CONSUL

Ureditev Športnega parka Rožna Dolina

Miha Bitežnik  –  12. 12. 2020  –  Območje 1
Igrisce_RD.jpg
Igrisce_RD.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Športni park v Rožni Dolini je sestavljen iz dela z otroškimi igrali, igrišča za odbojko na mivki in asfaltirane igralne površine. Park je namenjen vsem športnim navdušencem, najmlajšim, krajanom, članom Športnega društva Rožna Dolina in organizaciji dogodkov (krajevni praznik, Praznik frtalje,...). Tako igrala kot igralne površine so po dolgoletni uporabi dotrajane do te mere, da so potrebne temeljite prenove, igrala pa celo zamenjave. Ker je bilo v zadnjem obdobju mogoče zaslediti povečan obisk najmlajših je smiselna širitev in ne le zamenjava igral. Športni park je pomemben javni kraj zbiranja krajanov in krajank KS Rožna Dolina kakor tudi sosednje Nove Gorice in Šempetra pri Novi Gorici.
 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Potrebna je obnova obstoječih površin športnega parka in postavitev novih igral za otroke. Ob uspešno zaključenem projektu je pričakovati porast obiska Športnega parka Rožna Dolina, predvsem mladih družin. Ob drugem bi bil to začetek trajnostnega razvoja Športnega parka v Rožni Dolini.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V kolikor bi MONG vodila projekt je potreben javni razpis za izbiro izvajalca obnove in nakupa novih igral, v nasprotnem primeru je KS Rožna Dolina že pridobila nekaj predračunov v vrednosti 20000€. MONG se posvetujejo s Svetom Krajevne skupnosti Rožna Dolina, da se identificira predmete nujne obnove in ideje za postavitev novih elementov ter prilagodi prostorsko ureditev okolice igrišča. Najboljše bi bilo, da se vsa gradbena dela izvedejo v času izven sezone, torej med oktobrom in marcem, da bo uporaba športnega parka nemotena.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Športni park v Rožni Dolini.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V obdobju 2021/2022.

Vrednost projekta

20000 €


Login To Comment
Ni mejnikov