CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev sodobne trim steze Panovec

Nino Nintendo  –  11. 12. 2020  –  Območje 1
szng-trim-steza-panovec_5.jpg
szng-trim-steza-panovec_5.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ureditev sodobne Trim steze Panovec s postavitvijo športnih naprav, umestitev plezalnih vrvi in naprav primernih tudi za naše najmlajše. Približati gozd mladim in našim najmlajšim popestriti ponudbo v gozdu Panovcu, pljučih Nove Gorice.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev tekalnih površin, postavitev športnih naprav na trim stezi Panovec, ureditev trim otokov. Povečal se bo obisk trim steze in s tem zdrav življenski slog in sama prijetnost in koristnost v gozdu za naše krajane. Vadba na trim stezah ali trim otokih je zasnovana na temelju praktične uporabnosti. Z vadbo na trim stezi ali trim otoku treniramo psihofizicne sposobnosti. Tovrstne aktivnosti so dobrodošle tako za otroke kot tudi za odrasle, saj si s premagovanjem razlicnih ovir krepimo samozavest in motorične sposobnosti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Z nakupom športnih naprav, s sprejemom ponudbe najprimernejšega ponudnika izvajalnih del in umestitvijo v sam prostor. Pri sami postavitvi bi lahko prostovoljno sodelovala tudi razna tekaška in športna društva

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V gozdu Panovec

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Od aprila do maja 2021

Vrednost projekta

20000 €