CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Implementacija prevoza koles v sistem javnega prevoza

Matej Čubej  –  11. 12. 2020  –  Območje 3
kolo_bus.JPG
kolo_bus.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Problematika povezave podeželja z mestom s kolesom je v neizdelanih kolesarskih poteh, ki bi to omogočale. Trenutne povezave z mestom so nevarne in skoraj onemogočajo uporabo koles za prevoz v/iz mesta v namene odhoda v službo ali za vsakdanja opravila. Za prehodno obdobje, do izgradnje kolesarskih poti, bi to deloma rešili z nosilci za kolesa, ki so pritrjeni na avtobuse javnega prometa. Ta praksa je v tujini, še posebno v ZDA, zelo razširjena (bus bike rack). lastnik kolesa si na nosilec na avtobusu kolo naloži sam.

Na ta načim bi lahko trajnostno mobilno povezali tudi oddaljeno podeželje z mestom. Sistem se lahko poveže s sitemom GO2GO in z notranjim javnim prometom npr Šempeter-Gorica. Povezali bi lahko kraje, ki so za električna kolesa predaleč izven centra mesta.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam preučitev ideje implementacije koles v javni promet in posledično testno izvedbo. (za več verjetno ni sredstev)

BISTVO PREDLOGA:

- Trajnostna mobilna povezava mesto-podeželje z uporabo koles. Tudi ljudje s podeželja lahko pridejo v mesto s svojim kolesom.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

AKTIVNOSTI:

- preučitev ideje možnosti izvedbe (MONG + podjetje NOMAGO + naprimer AMZS (homologacija)

- izvedba testne aplikacije n avtobusu

- testna izvedba npr: Nova Gorica - Grgar (ni nujno)

 

 

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ideja projekta je povezava vseh krajev v MONG s središčem mesta.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

ČASOVNI PLAN:

AKTIVNOSTI:

- preučitev ideje možnosti izvedbe januar-marec 2021

- izvedba testne aplikacije na avtobusu leto 2022

- testna izvedba npr: Nova Gorica - Grgar (ni nujno) leto 2022

Vrednost projekta

20000 €