CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Rastoča knjiga Goriške

Fizično oddan predlog  –  11. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagateljica Darinka Kozinc

Rastoča knjiga je vsebinski projekt v tem izrazito negativnem času izraža hvaležnost za življenje in knjigo. Projekt bo nadgradil kulturni center Mostovna, obenem bo to priložnost za ureditev prostora ob Mostovni in začetna točka izhoda za kulturno pot Goriške v nadaljevanju za naslednja leta, projekt bo rasel.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev skulpture Goričanke ob knjigah, v hrbet knjige bi se enkrat letno - ob praznikih MONG  vklesalo ime in misel goriškega ustvarjalca - pesnika, pisatelja. BISTVO: vključitev v vseslovenski projekt, skrb in hvaležnost do vseh, ki so v goriškem prostoru tvorno prispevali k ideji in duhu slovenstva. Zgodil se bo: park rastoče knjige.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Načrt ureditve zelenice ob Mostovni; naročilo umetniške skulpture Goričanke ob knjigah. Postavitev skulpture, izbor goriškega avtorja (za začetek Gregorčič...), izpeljava prireditve Rastoča knjiga (Goriški Lit. klub).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Prostor ob KC Mostovna, prostor je že usklajen med upravljalcem Mostovne in predlagateljem, uskladiti je potrebno še z MONG.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021 do septembra 2021.

Vrednost projekta

5000 €