CONSUL

Umirjanje hitrosti na vpadnicah v vas Grgar

Matej Čubej  –  11. 12. 2020  –  Območje 3
Merilnik_Grgar.jpg
Merilnik_Grgar.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V vas Grgar se je v zadnjih letih preselilo veliko novih družin. Vas se na obrobjih širi. Hitrosti avtomobilov na vpadnicah so velikokrat prekoračene. Skozi vas, še posebno v zadnjem času, prehaja zelo veliko kolesarjev, ki so v prometu zelo ranljivi. Kritični so vsi cestni vhodi v Grgar. (Iz Banjšic, iz Čepovana, iz Ravnice) Hitrosti so velikokrat prekoračene tudi do 100 % (100 km/h).

Predlog izpolnjuje vsa merila.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev merilnih radarjev z opozarjanjem na prekoračitev hitrosti.  Hitrosti avtomobilov se bodo na teh delih zmanjšale, kar pa ne bo bistveno vplivalo na pretočnost prometa skozi vas za potnike, ki potujejo skozi njo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

AKTIVNOSTI:

- preučitev / pregled možnosti izvedbe postavitve (KS + MONG + Cestno podjetje NG) 

- pridobitev ponudbe za radarje in gradbena dela (KS)

- pridobitev soglasij in priključkov (KS) 

- Izvedba del

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V prvi vrsti bi radarje implementirali na lokacijah:

- DOL smer Nova Gorica,

- BREG, smer Čepovan

Glede na detajlno oceno stroškov (ponudbe) se lehako implementira še na kakšno dodatno lokacijo. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

ČASOVNI OKVIR

- preučitev / pregled možnosti izvedbe postavitve JAN/FEBRUAR 2021

- pridobitev ponudbe za radarje in gradbena dela (KS) MAREC/APRIL 2021

- pridobitev soglasij in priključkov (KS)  SEPTEMBER 2021

- Izvedba del DECEMBER 2021

Vrednost projekta

14000 €