CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Izvedba predloga ni v skladu s prostorskimi akti.

Montažno prekritje prireditvenega prostora

Elda Pavlin  –  11. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Upokojenci iz Nove Gorice nimajo prireditvenega prostora (plesišče, prostor za predstave in predstavitve...) v MONG.

Na lokaciji DU N.Gorica prostor je, zato bi z manjšimi posegi lahko ta prostor uredili za vse upokojence in starejše v MONG.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Naš prireditveni prostor je odprt in kot tak v zimskem času ali ob slabem vremenu neprimeren za druženje.

Bistvo našega predloga je, da se ta prostor pokrije.

Povečalo se bo druženje upokojencev in s tem se bo izboljšalo psihofizično stanje starejših v MONG.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predlagamo pokritje prostora (lahko tudi montažno).

Največji problem je pridobitev finančnih sredstev.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt naj bi se izvajal na sedežu Društva upokojencev Nova Gorica , Erjavčeva ul. 35.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej kot je možno.