CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost izvedbe predloga presega 20.000 EUR.

Ureditev - dograditev peš poti v grajskem vrtu Ozeljan

Anonimno oddan predlog  –  10. 12. 2020  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V središču Ozeljana se srečujemo z vedno večjim problemom zagotavljanja parkirnih mest. Rešitev vidimo z uporamo parkirnih mest izven centra, vendar je nujna ureditev ustreznih peš poti med parkingi in središčem vasi. Obiskovalvcem bi kraj predstavili tudi s strani, ki jo danes slabše poznajo z istočasnim urejanjem podobe naselja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Z utrditvijo površine bi se omogočila večja uporaba povezovalne peš poti. Predvsem ob slabših vremenskih razmerah in razmočenem terenu sedaj uporaba ni možna zaradi nevarnosti zdrsa, padca na neurejenih klančinah in mokrote, ki se v zadržuje v visoki travi. Ob peš poteh je potrebno postaviti nizko parkovno razsveljavo v slogu čimmanjšega nepotrebnega sevanja v okolje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nadaljevanje z urejanjem peš poti - sonaravna utrditev pohodne površine, postavitev ponekod potrebnih držal in ograj, postavitev parkovnih svetil (predhodno ustrezena elektro napeljava).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Parcele 4183/6, 4183/9, 4183/10 k.o Ozeljan - Grajski vrt Ozeljan.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021.