CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predvidena lokacija ni na voljo za to vrsto uporabe. Vsebinsko podoben projekt je v planu MONG na območju ulice Gradnikove brigade.

Kolesarski poligon Solkan

Anonimno oddan predlog  –  09. 12. 2020  –  Območje 1
velosolutions_pump_track_jarsvo_sweden_6-1030x687.jpg
velosolutions_pump_track_jarsvo_sweden_6-1030x687.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

S tem predlogom želim ponuditi občanom alternativno obliko rekreacije. Dobre prakse iz Šempetra pri Gorici, Trnovega ter ostalih mest in vasi po Sloveniji kažejo, da je zanimanje za tovrstne poligone med otroci, mladino ter tudi odraslimi kolesarji veliko, saj so poligoni obiskani ob praktično vseh vremenih. Ob tako široki uporabnosti objekta le ta postane tudi stičišče lokalne skupnosti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Poligon je lahko tudi odličen pripomoček pri opravljanju kolesarskega izpita ali pa dodatek k športni vadbi v šoli. Z izgradnjo tovrstnih poligonov, pa bi se občina še dodatno izkazala kot kolesarjem prijazna občina.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Glede aktivnostih samih, je za izgradnjo takšnega poligona potrebno le gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt ter sama izgradnja poligona, kateremu sledi še zatravitev in urejanje ter morebitne dodane klopi in koš za odpadke. Za izvedbo predloga bi priporočal izvedbo s strani specializiranega podjetja za izgradnjo poligonov. Eden takšnih je na primer Zavod Aliansa. Ker pa je kultura gorskega kolesarstva na Goriškem zelo razvita, je v projekt izgradnje priporočeno vključiti tudi lokalno skupnost. G. Tadej Štrancar, predsednik lokalnega društva TCS je že obljubil pomoč projektu ob morebitni uresničitvi, prostovoljci društva pa so pripravljeni tudi poprijeti za orodje in s tem znižati stroške projekta.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Predlagana lokacija je na travniku za osnovno šolo v Solkanu, na parceli 989/10 v katastrski občini 2303-SOLKAN. Lokacija je predlagana iz več razlogov. Poligon v okolici šole je odlično dopolnilo k igrišču Tovrstni poligoni so na strateških položajih tudi odlično izhodišče za kolesarske ture, kar bi se nedvomno izkazalo z bližino kolesarske steze v Plave, ter gorsko-kolesarskimi turami na Škabrijel, Sveto Goro ter Sabotin.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Ocenjujemo da je projekt lahko zaključen v 6 mesecih od pričetka aktivnosti, kar pa vključuje tudi pridobivanje informacij in ponudb, pridobivanje tehnične dokumentacije ter izdelava poligona. Sama gradbena dela pa načeloma ne trajajo več kot 14 dni.