CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog je vsebinsko podvojen z drugim predlogom.

Park za pse

Anonimno oddan predlog  –  09. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V nasem mestu in okolici so psi zvesti spremljevalci obcanov. Tudi psi bi lahko imeli svoj prostor oz. park- ograjen, kjer bi se srecevali (socializirani psi tudi brez povodcev) in se druzili. Ker je v Novi Gorici ogromno zelenih povrsin, ne bi bilo tezav pri izboru lokacije. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

- ograjen travnik v blizini mesta

- postavitev klopi in smetnjakov za pasje iztrebke

- potrebno bi bilo redno vzdrzevanje (kosnja, praznjenje smetnjakov)

- izvajanje tecajev socializacije psov in obvescanje prebivalcev o najdenih/izgubljenih psih

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- pridobitev primerno velikega zemljisca

- priprava projekta in izvajalca projekta

- redno vzdrzevanje parka

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V mestu Nova Gorica (Panovec ali obmocje pri Kornu ali pri zelezniski postaji)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V roku enega leta