CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Spomenik je bil enkrat že prestavljen. Nova lokacija je bila potrjena kot ustrezna s strani svojcev avtorja, strokovnih služba in avtorjev ureditve Kidričeve ulice. Vnovična prestavitev spomenika ni prostorsko upravičena.

Spomenik graditeljem Nove Gorice

MatijaPo  –  09. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Po mojem mnenju je spomenik na nevidnem mestu in mnogo prebivalcev Nove Gorice sploh ne ve, da ga imamo, kaj šele kje stoji. Ozaveščanje o graditeljih Nove Gorice se mi zdi zelo pomembno, kar sem izpostavil tudi v svoji diplomski nalogi z naslovom "Pomen delavskih gibanj pri gradnji Nove Gorice". 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se spomenik prestavi bližje h krožnemu križišču zraven nebotičnika. Torej na bolj vidno mesto, seveda z ustrezno označitvijo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo urediti novi prostor, kjer naj bi stal spomenik. Torej tlakovati prostor zraven sedanjega nasada vrtic. Postaviti dodatno osvetlitev, ki bi bila usmerjena v spomenik, ter droge za zastave.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Novi Gorici ob krožnem križišču, na presečišču Kidričeve, Erjavčeve ter ulice Tolminskih puntarjev.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?