CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Javna razsvetljava v Oseku (od pokopališča proti glavni cesti NG - Ajdovščina)

Badalič  –  09. 12. 2020  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Spoštovani

Na poti v Osek je nujno potrebno urediti javno razsverljavo. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Javna razsvetljava bi bistveno izboljšala vidljivost pešcev ter tako bi preprečili marsikatero nesrečo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi naj bil izveden na poti Osek. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Vrednost projekta

20000 €