CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Na lokaciji so v pripravi in izvajanju druge investicije in aktivnosti. Prostor se bo celovito urejal za potrebe EPK 2025.

Ureditev telovadnice na prostem - travnik pri železniški postaji Nova Gorica

Ingrid  –  09. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagam ureditev telovadnice na prostem na območju travnika na železniški postaji, kjer so taka orodja enkrat že obstajala. V Novi Gorici potrebujemo več telovadnic na prostem, ki se lahko uporabljajo zaradi ugodne klime čez celo leto. Pri izbiri orodij pa obvezno predlagam sodelovanje športnih pedagogov, da se postavi uporabna in večnamenska orodja za vse generacije.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev telovadnice na prostem na področju travnika pri železniški postaji v Novi Gorici.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt je že bil izpeljan na področju Panovca. Tam nastale pomanjkljivosti se lahko na novi lokaciji popolnoma odpravijo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Travnik pri železniški postaji v Novi Gorici.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čim prej.