CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Klopi v parkih in ob sprehajalnih poteh v Novi Gorici

Fizično oddan predlog  –  09. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagatelj Aleksandra Gašparin

Ureditev klopi ob sprehajalnih poteh in ureditev cvetličnih korit pred lokali na Rejčevi ulici.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlog za postavitev klopi:

na Erjavčevi ulici, na travniku na železniški postaji ter na stezi ob potoku Koren.

Ureditev cvetličnih korit pred lokali na Rejčevi ulici:

moj predlog je, da za ureditev cvetličnih korit skrbijo najemniki lokalov. Morda bi se dalo to uredilo z odlokom.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Erjavčeva ulica, steza ob potoku Koren, travnik pri železniški postaji ter Rejčeva ulica.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Vrednost projekta

19500 €