CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Park za ulično vadbo v Dornberku

Anonimno oddan predlog  –  08. 12. 2020  –  Območje 4
SIMBOLIČNA SLIKA PARKA
SIMBOLIČNA SLIKA PARKA

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Svet KS Dornberk s tem predlogom poskuša zagotoviti primanjkljaj v športnih objektih na območju KS. V zadnjem času opažamo velik porast tekačev in pohodnikov, ki se sprehajajo med Zaloščami, Dornberkom, Prvačino in bližnjimi vrhovi nad reko Vipavo. S postavitvijo parka za ulično vadbo bi dopolnili možnost rekreativne vadbe ali raztezanja za vse pohodnike, ki tam zaključijo tek ali spreod.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev naprav za ulično vadbo, ki bi jih koristili tako domači rekreativci kot turisti in bi s tem dopolnili tudi turistično ponudbo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ureditev oz utrditev podlage, postavitev objektov za ulično vadbo, postavitev klopce in morebiti kakega otroškega igrala - plezalnice.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt oz naprave bi se postavili na parceli 252/18 k.o. Dornberk, ki je v lasti MO Nova Gorica.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času trajanja tega participativnega proračuna.

Vrednost projekta

20000 €