CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Obnova otroškega igrišča v Zaloščah

Anonimno oddan predlog  –  08. 12. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Svet KS Dornberk podaja redlog za ureditev ali zamenjavo igral na igrišču v Zaloščah, kjer so otroška igrala dotrajana in že nekoliko nevarna za uporabo. Na samem igrišču pa bi nadomestili ukradena gola, po možnosti pa bi bila potzrebna tudi preplastitev igrišča.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Urejenost igrišča in boljša varnost uporabnikov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Obnova ali zamenjava otroških igral (tobogan, gugalnica, plezalnica)

Postavitev dveh golov na igrišče in mogoče preplastitev.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na obstoječem igrišču v Zaloščah.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021.

Vrednost projekta

20000 €