CONSUL

Pridobivanje zemljišč ob pokopališču na Gradišču nad Prvačino

Aljoša Furlan  –  06. 12. 2020  –  Območje 4
2000m2 zemljišča ob pokopališču na Gradišču nad Prvačino
2000m2 zemljišča ob pokopališču na Gradišču nad Prvačino

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V naši vasi Gradišče nad Prvačino predlagam nakup 2.000 m2 zemljišča ob pokopališču, s katerim bi lahko rešili več težav, in sicer:

  • Zemljišče bi služilo kot parkirišče za vse obiskovalce pokopališča.
  • Zemljišče bi nam služilo tudi kot vaško parkirišče za vaščane, ki živijo v vasi, ob cesti, in nimajo kje parkirati svojih avtomobilov.
  • Na tem zemljišču bi lahko postavili ekološki otok.
  • Pred enim mesecem se nam je vdrla streha mrliške vežice, ki jo bo potrebno obnoviti. Pri obnovi bo potrebno urediti tudi fekalije. Na to zemljišče bi lahko postavili malo čistilno napravo za fekalije.
  • Zemljišče se lahko uporabi za dostopno pot do mrliške vežice za invalide.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam nakup dela (2.000 m2) parcele, 2321-Gradišče, parcela 63/1.
KS Gradišče je že stopila v stik z lastnico zemljišča, ki je pripravljena prodati del zemljišča.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kontaktirati je potrebno lastnico zemljišča in se dogovoriti za prodajo dela zemljišča (2.000 m2).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

2321-Gradišče, parcela 63/1.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Prva polovica 2021.

Vrednost projekta

20000 €