CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Igrišče Branik

Nejc  –  05. 12. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Trenutno stanje igrišča je slabo. Podlaga igrišča je razpokana in pod naklonom v različne smeri. Koša nista na pravi višini, oba sta rahlo nagnjena, enemu izmed košev manjka obroč in mreža in tabla na košu je dotrajana. Enemu izmed golov smo že sami zamenjali mrežo na drugem golu pa je mreža preparela, zaradi naklona podlage igrišča sta gola tudi rahlo nestabilna. Na igrišču ni primerne podlage za sedenje, edino kjer je možno sedeti so betonske tribune katere so še posebej v zimskem času zelo mrzle in mlajši otroci sedijo na njih kar škoduje zdravju.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Vašo finančno pomoč bi potrebovali za:

-    Postavitev lesenih klopi ob igrišču in postavitev klopi v krogu za skupno druženje 

-    Preplastitev igrišča z asvaltom

-    Nastavitev košev, nov obroč in mreža na enemu izmed košev 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- izdelava in postava klopi

- nastavitev košev in kupiti nov obroč,tablo in mrežo 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Braniku na igrišču.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021.

Vrednost projekta

20000 €